fbTrack

Jak wyceniamy wartość nabytych udziałów w spółce stowarzyszonej

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
– Nabyliśmy 30 proc. udziałów w dobrze prosperującej spółce z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzamy zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Rozumiemy, że jest to dla nas spółka stowarzyszona i możemy udziały w niej ująć w sprawozdaniu finansowym według metody raw własności. Czy ta metoda pozwoli nam ująć wartość firmy i zyski nabytej jednostki? – pyta czytelnik DF.
Aby odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zastosowanie metody praw własności w sytuacji o której tu mowa, należy przede wszystkim rozważyć, czy faktycznie mamy do czynienia z jednostką stowarzyszoną. Zgodnie z § 2 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” jednostka stowarzyszona to taka, na którą inwestor wywiera znaczący wpływ.Znaczący wpływ to zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji. Zakłada się, że jeżeli inwestor ma bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20 proc. lub więcej głosów w jednostce, w której dokonał inwestycji, to wywiera na nią znaczący wpływ, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że tak nie jest.[srodtytul]Na czym polega znaczący wpływ inwestora[/srodtytul]Oprócz wyżej opisanego kryterium ilościowego standard w § 7 podaje przykłady, kiedy inwestor może wywiera...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL