fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 25 sierpnia 2010

[srodtytul]PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII[/srodtytul]
- zmieniona 10 czerwca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii dodaje do listy zakazanych nowe substancje występujące w tzw. dopalaczach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362875](DzU nr 143, poz. 962)[/link] [srodtytul]INWESTYCJE PRZECIWPOWODZIOWE[/srodtytul]
- ustawa z 8 lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362868](DzU nr 143, poz. 963)[/link] [srodtytul]STRAŻ GRANICZNA I WOJSKO[/srodtytul] - zmienione 16 lipca rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych RP w zakresie ochrony granicy państwowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362870](DzU nr 143, poz. 968)[/link] [srodtytul]PASZE DLA ZWIERZĄT[/srodtytul] - zmienione 9 sierpnia rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=364709](DzU nr 155, poz. 1044)[/link] [srodtytul]ZDROWIE UCZNIÓW I STUDENTÓW[/srodtytul] - rozporządzenie ministra zdrowia z 11 sierpnia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=364717](DzU nr 155, poz. 1045)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL