fbTrack

Orzecznictwo

Błędna interpretacja przepisów ustawy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Przystąpienie do już prowadzonego postępowania nie jest nowym wnioskiem
Tak wynika z [b]wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [/b]
Zgodnie z ustawą z 2005 r. rekompensata za mienie zabużańskie wynosi 20 proc. jego wartości. Prawo do niej potwierdza wojewoda na wniosek złożony nie później niż do 31 grudnia 2008 r. W lipcu 2009 r. Stanisława M. złożyła wniosek o włączenie jej do postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Prowadził je Małopolski Urząd Wojewódzki. Wojewoda odmówił rozpatrzenia go z powodu przekroczenia terminu, który nie podlega przywróceniu. Minister Skarbu Państwa zajął identyczne stanowisko.
W skardze do sądu Stanisława M. zarzuciła, że pominięto treść jej wniosku, stan faktyczny sprawy i błędnie zinterpretowano przepisy. Pismo o przystąpienie do już trwającego z woli pozostałych spadkobierców postępowania potraktowano jako nowy wniosek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność obu decyzji. Przystąpienie do postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty nie jest nowym wnioskiem – stwierdził sąd. Z wniosku, odwołania i skargi Stanisławy M. wynika, że właśnie taka była jej intencja. Tymczasem wojewoda małopolski potraktował wniosek jako nowy i odmówił jego rozpatrzenia. Decyzja została więc wydana bez wniosku, co jest rażącym naruszeniem prawa.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL