fbTrack

Prawo dla Ciebie

Fotografia do paszportu

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Kolorowe zdjęcie musi być tak ostre, by dobrze widoczne były na nim nie tylko oczy, ale i źrenice
Minister spraw wewnętrznych określił standardy, jakie musi spełniać fotografia do paszportu.
Paszporty biometryczne zaczęto wydawać rok temu, w czerwcu. Od tego czasu oprócz wniosku i zdjęcia potrzebne są odciski dwóch palców wskazujących. Wszystko po to, aby dokument paszportowy stał się trudniejszy do podrobienia. To z kolei wymaga coraz lepszej jakości załączników.
W czym rzecz? Fotografia do dokumentu musi spełniać szczególne standardy – mieć odpowiednie wymiary, jasne tło, musi też odwzorowywać naturalny kolor skóry, być dobrej ostrości, pokazywać wyraźnie oczy i źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków. Rozporządzenie MSWiA przewiduje jednak pewne odstępstwa. Osoby chore (np. ze zmianami pourazowymi twarzy) oraz dzieci do lat pięciu mogą złożyć zdjęcie spełniające minimalne wymagania dla fotografii biometrycznej (czyli takie, które spełnia dotychczasowe standardy). Znacznie łatwiejsze będzie też wyrobienie paszportu tymczasowego za granicą. Prawo wydania takiego dokumentu ma konsul – wystarczą do tego odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego. Taki tryb jest jednak poważnie ograniczony – obejmuje dzieci, które urodziły się za granicą, i osoby, które dawno temu wyjechały z Polski i nie mają PESEL, a także te, które oczekują na wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zgodnie ze zmianami zasadą będzie, że oświadczenie o zgodzie na wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego małoletniemu rodzice złożą na wniosku paszportowym. Jeśli zaś wniosek składa jedno z nich, zgodę drugiego należy do wniosku dołączyć. Łatwiejsze stanie się także wydanie nowego paszportu – ubiegający się o niego będzie zwolniony z obowiązku przedkładania dodatkowych dokumentów. Wszystkie organy paszportowe otrzymały dostęp do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych. Tak więc tożsamość i obywatelstwo zostaną ustalone tylko na podstawie dowodu lub paszportu. W rozporządzeniu został przewidziany także tryb postępowania wobec osób, które podczas wizyty za granicą zgubiły taki dokument. Funkcjonariusz Straży Granicznej może pozwolić im na przekroczenie granicy po potwierdzeniu tożsamości i polskiego obywatelstwa, może też przyjąć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu się do kontroli granicznej bez paszportu lub wydać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty paszportu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL