fbTrack

Czas pracy niepełnosprawnego

www.sxc.hu
Jeśli pracownik uzyskał orzeczenie stwierdzające jego stopień niepełnosprawności, to ma prawo do skrócenia czasu pracy bez obniżenia wynagrodzenia
Osoby o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności mają prawo do szczególnego wymiaru czasu pracy. Generalną zasadą jest, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.Jednak czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest krótszy i nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Jest to więc czas znacznie krótszy w stosunku do regulacji wynikających z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy.[/link][srodtytul]Kilka ważnych zakazów[/srodtytul]Wskazane normy czasu pracy mają charakter sztywnych i nie mogą być przekraczane. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E10F063033E9C16D3D436F21A4631342?id=257066]ustawy o r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL