fbTrack

Dane pracownika trzeba chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa

Rzeczpospolita
Pracodawca nie musi prosić kandydata ubiegającego się o pracę o zgodę na przekazanie niezbędnych informacji. Musi natomiast je chronić
Prawo pracy pozwala pracodawcy na uzyskanie od pracownika różnego rodzaju danych osobowych. Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie może on żądać podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci (jeżeli to daje prawo do korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy), numeru PESEL pracownika.Pracodawca ma też prawo domagać się danych nieprzewidzianych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksie pracy[/link], ale wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, np. dotyczących niekaralności osoby ubiegającej się o pracę.[srodtytul]Odciski palca na polecenie [/srodtytul]Pracodawca ma nawet prawo (jeśli to naprawdę konieczne i nie w każdym przypadku) uzyskać od pracownika linie papilarne czy wz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL