fbTrack

Jeśli są spełnione warunki, wolno egzekwować zaległość

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Gdy organ podatkowy wskaże zaistnienie chociażby jednej z przesłanek nadania nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i uprawdopodobni, że zobowiązanie nie zostanie dobrowolnie wykonane, to nie naruszy prawa
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 15 lipca 2010 r., I SA/Ol 327/10[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom. W uzasadnieniu wskazał, że zachodzą przesłanki określone w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] do wydania takiego postanowienia.Biorąc bowiem pod uwagę wysokość zaległości wynikających z decyzji, brak deklarowania w latach 2006 – 2008 jakichkolwiek dochodów, fakt prowadzenia wobec podatniczki egzekucji z tytułu innych zaległości oraz okoliczność wyzbycia się majątku, uznano, że zachodzi uzasadniona obawa, iż nie będzie ona w stanie wykonać zobowiązań wynikających z decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej.Od postanowienia tego podatniczka wniosła zażalenie, domagając się jego uchylenia. Jednak bezskutecznie. Ostatecznie sprawą zajął si...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL