fbTrack

Wartość umorzenia nie zwiększy przychodów

www.sxc.hu
Złożyłem wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości. Czy wartość tego umorzenia jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, skoro umorzony podatek nie został zaliczony do kosztów podatkowych? Czy umorzone odsetki oraz koszty upomnienia są przychodem podatkowym?
[b]Nie.[/b] Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 grudnia 2007 r. (ILPB1/415-82/07-2/GM)[/b].Wynika z niej, że podatek jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym i nieekwiwalentnym. Podmiot, który płaci podatek, nie otrzymuje nic w zamian. Obowiązek świadczenia i jego wysokość wynika z ustawy podatkowej.W myśl art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.Czytelnik nie otrzymał nieodpłatnie środków finansowych. Umorzenie podatku od nieruchomości oraz kosztów upomnienia jest jedynie zmniejszeniem zobowiązań podatnika. Umorzony podatek stanowiący dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie został też przez czytelnika zaliczony do kosztów...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL