fbTrack

Chcesz mieć spółkę, to podziel się z fiskusem

Rzeczpospolita
Czy przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę osobową powoduje powstanie przychodu opodatkowanego PIT? Od pewnego czasu organy podatkowe lansują taką tezę, żądając podatku od wartości wniesionego do spółki wkładu. Innego zdania są sądy administracyjne, które przeważnie stają po stronie podatników
Gdy firma prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przybiera większe rozmiary, przedsiębiorcy zaczynają odczuwać potrzebę zmiany formy prawnej.Może to wynikać z chęci ograniczenia odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością (tak aby majątkiem osobistym nie odpowiadać za ewentualne zobowiązania związane z aktywnością firmy). Drugą przyczyną jest konieczność pozyskania kapitału na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.Najczęstszym wyborem były dotąd spółki z o.o., rzadziej spółki akcyjne. Od pewnego czasu (również ze względów podatkowych) coraz większą popularność zdobywa prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej (zwłaszcza jawnej lub komandytowej). Jednak należy wziąć pod uwagę, że przekształcając się w spółkę osobową, przedsiębiorca może napotkać przeszkody podatkowe.[srodtytul]Aport przedsiębiorstwa[/srodtytul]Osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą w formie sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL