fbTrack

Surowce i Chemia

Ryfama ma kredyt w PKO BP

Rymama, spółka z grupy Kopex, ma umowę kredytową z PKO BP na 30 mln zł. Kopex udzielił Ryfamie poręczenia kredytu
Zarząd Grupy Kopex poinformował w komunkacie o zawarciu umowy kredytowej między jego spółką zależną Ryfama, a PKO BP na 30 mln zł.
„Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej w kwocie 30 mln zł. W ramach tego limitu do 30 proc. kwoty limitu udzielone jest jako kredyt do wykorzystania w rachunku bieżącym na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z działalności , a do 70 proc. kwoty limitu udzielone jest jako kredyt obrotowy odnawialny na finansowanie przyszłych kontraktów handlowych” – czytamy w komunikacie spółki. Limit został przyznany Ryfamie na trzy lata. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny kredytobiorcy, poręczenie na zasadach ogólnych udzielone przez Kopex do 30 mln zł oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych prowadzonych w Fortis Bank i ING Bank.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL