fbTrack

Niektóre pobory obniżą chorobowe

Rzeczpospolita
W zasiłku chorobowym nie uwzględnimy nagrody jubileuszowej, bo nie odprowadzamy od niej składek. Wliczymy natomiast premię, której nie wypłacamy za okresy absencji pracownika
Gdy pracownik zachoruje, pracodawca musi wypłacić mu najpierw wynagrodzenie chorobowe na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5C4BCD4D440D68B240A088A26A32DF94?id=76037]kodeksu pracy[/link], a następnie zasiłek z ubezpieczenia społecznego, jeśli jest uprawniony do wypłaty tych świadczeń.Z praktyki wynika, że najtrudniejszy etap w obliczeniach tych świadczeń to wybór składników przychodu, które wchodzą do ich podstawy lub są z niej wyłączane.[srodtytul]Oskładkowanie[/srodtytul]Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.Wynagrodzenie to przychód zatrudnionego będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, czyli łącznie 13,71 proc. podsta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL