fbTrack

Zarządzający filią pracuje nadliczbowo za darmo

www.sxc.hu
Taka osoba nie ma prawa do gratyfikacji za zadania wykonywane w nadgodzinach, bo jest osobą zarządzającą zakładem pracy w imieniu pracodawcy
[b]Tak uznał Sąd Najwyższy (wyrok z 16 marca 2010 r., I PK 202/09)[/b].Zgodnie z art. 151[sup]4[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.Konsekwencją zajmowania kierowniczego stanowiska jest – co do zasady – brak prawa do rekompensaty za pracę nadliczbową. Z punktu wiedzenia pracodawcy ważne jest więc ustalenie, czy konkretny pracownik znajduje się w tej grupie i czy należą mu się dodatkowe pieniądze za pracę ponadwymiarową.[srodtytul]Krąg ustawowy[/srodtytul]O tym, kto należy do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przesądza art. 128 § 2 pkt 2 k.p. Stanowi on, że ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL