fbTrack

Duplikat faktury potwierdza prawo do odliczenia VAT

www.sxc.hu
Czy można odliczyć VAT z duplikatu faktury, gdy pierwotna faktura wpłynęła do firmy, ale zaginęła i nigdy nie była wprowadzona do systemu księgowego?
W takiej sytuacji należy korygować deklarację z okresu otrzymania faktury pierwotnej. Prawo do odliczenia nie może powstać po raz drugi. Ono powstaje tylko raz i to w momencie wpływu pierwotnej faktury VAT.Tak orzekł [b] WSA w Poznaniu w wyroku z 29 lipca 2010 r. (I SA/Po 368/10)[/b].Jak wynika z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8E9F9AB2CD03A8CF6D367FC82749DE3B?id=178372]rozporządzenia ministra finansów dotyczącego wystawiania faktur[/link], w sytuacji gdy oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawione ponownie muszą dodatkowo zawierać wyraz „duplikat” i datę wystawienia.[srodtytul]Faktura przyszła, ale się zgubiła[/srodtytul]Może się tak zdarzyć, że faktura wpłynie do podatnika, zostanie odnotowana jako korespondencja przychodząca, j...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL