fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5ABFC1E60331F69533EA71A030B5D85C?id=185688]ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy[/link].Wprowadzone do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2334623C9F8F9764F445B42CE212C653?id=76037]Kodeksu pracy[/link] z dniem 16 lipca 2010 r. przepisy art. 103[sup]1[/sup] - 103[sub]6[/sub] regulujące kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, stanowią przepisy prawa pracy i ich przestrzeganie przez pracodawców - zgodnie z art. 1 ustawy o PIP - objęte jest zakresem działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Na tej samej podstawie kontroli organów inspekcji podlegały i podlegają pr...
Źródło: Główny Inspektorat Pracy
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA