fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aby wstrzymać wykonanie decyzji, trzeba podać powody

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
To wnioskodawca musi wykazać istnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Samo powtórzenie treści przepisu, stanowiącego podstawę wstrzymania wykonania decyzji, nie wystarczy
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Adminstracyjny w Rzeszowie w wyroku z 22 lipca 2010 r., I SA/Rz 408/10[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Dyrektor izby celnej utrzymał w mocy decyzję naczelnika urzędu celnego określającą wysokość podatku akcyzowego z tytułu importu towaru objętego zgłoszeniem celnym.W skardze na tę decyzję J.M. domagała się wstrzymania jej wykonania, wskazując, iż natychmiastowe wykonanie decyzji doprowadzi do nieodwracalnych skutków oraz spowoduje znaczną szkodę po stronie odwołującej. Skarżąca nie podała na czym te nieodwracalne skutki czy znaczna szkoda miałyby polegać.W uzasadnieniu skargi nadmieniła, że prowadzi jednoosobową firmę i nagłe podniesienie wartości jest niewyobrażalnym obciążeniem zarówno dla niej, jak i jej trójki uczących się dzieci.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA przypomniał, że zgodnie z art. 61 § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166935]prawa o postępowaniu ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA