fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każde rozstrzygnięcie wolno skarżyć do sądu

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Skarga do sądu administracyjnego przysługuje tylko na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie
[b]Tak postanowił Wojewódzki S w Gdańsku z 22 lipca 2010 r., II SA/Gd 526/10[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]E.B. wniosła do WSA skargę na pismo wojewody dotyczące wyłączenia pracownika urzędu miejskiego w sprawie pozwolenia na budowę.W odpowiedzi na skargę wojewoda wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA przypomniał, że zgodnie z art. 3 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link] kontrola działalności administracji publicznej powierzona sądom administracyjnym obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:- decyzje administracyjne;- postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;- postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;- inne niż wcześniej akty ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA