fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Masz zaległości, będziesz musiał doliczyć odsetki

Rzeczpospolita
Jeśli spóźnisz się z zapłatą należnych fiskusowi kwot, konieczne będzie powiększenie ich o należne mu odsetki. Te wynoszą obecnie 10 proc. w skali roku
Zasada jest taka, że od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Tak samo jest z nieuregulowanymi w terminie zaliczkami na podatek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.[b]Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia [/b]odpowiadająca za zaległości podatkowe.[srodtytul]Jest kilka wyjątków[/srodtytul]Od zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych przewidziane są jednak wyjątki. W myśl art. 54 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D0D097FB4237370B422505B2DF8F93C2?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] odsetek za zwłokę nie nalicza się:- za okres zabezpieczenia od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA