fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Cena wycieczki nie powinna rosnąć

Ryzyko wzrostu kosztów hotelowych ponosi organizator turystyki
Zdarza się, że biuro podróży zmienia cenę wycieczki turystycznej. Co powinien wówczas wiedzieć konsument? Odpowiedź daje art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175244]ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych[/link]. Reguła jest prosta: cena wycieczki po podpisaniu umowy o usługę turystyczną nie powinna być podwyższana. Są jednak wyjątki od tej zasady. Organizator turystyki ma prawo – tylko wtedy jednak, gdy umowa wyraźnie to przewiduje – zmienić ją w trzech przypadkach. Z powodu wzrostu: kosztów transportu; opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe w portach morskich i lotniczych; kursów walut. Usprawiedliwioną tymi okolicznościami zmianę ceny przedsiębiorca musi odpowiednio udokumentować.
Nawet wobec zasadnej podwyżki ceny wycieczki turysta nie jest jednak bezbronny. Może dopłacić żądaną sumę albo też zrezygnować z kupionej już usługi turystycznej i domagać się zwrotu pieniędzy. Jeśli spotka się z odmową, pozostaje mu skarga do rzecznika konsumentów albo dochodzenie roszczenia na drodze sądowej.
Przepisy stanowią też, że organizator turystyki nie ma szans na skuteczne zażądanie od klientów więcej pieniędzy za pobyt na Riwierze Tureckiej czy w Tajlandii w ciągu 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Tak więc portfel turysty objęty jest w tym czasie twardym okresem ochronnym. Nawet jeśli zagraniczny usługodawca podniósł w tym czasie cenę na przykład ze względu na inflację w swoim kraju czy też wzrost cen hotelowych, to ryzyko takich zmian ponosi organizator imprezy. Nie będzie mógł obciążyć klienta nowymi kosztami.
Część organizatorów podaje ceny wycieczek w walutach obcych, głównie w euro. Turysta, aby mieć świadomość kosztów, jakie będzie musiał ponieść, i aby uniknąć ewentualnych niezasadnych zmian ceny wycieczki, powinien dowiedzieć się (trzeba zapoznać się z umową) albo ustalić, z którego dnia kurs waluty posłuży za podstawę dokonania przeliczenia na złote. Ustawowe zasady dotyczące zmian cen wycieczki obowiązują także w odniesieniu do ofert first minute i last minute.
Przypomnijmy, że [b]standardowo na cenę wycieczki powinny się składać koszty: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, dowiezienia do hotelu, opieki pilota lub rezydenta oraz ubezpieczenia.[/b] Zawsze warto przed podpisaniem umowy zapytać organizatora imprezy, jakie usługi pokrywa cena wycieczki.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA