fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Termin na wydanie odpisu świadectwa pracy

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Jeśli świadectwa pracy zostały zniszczone na skutek powodzi, poszkodowany ma prawo zwrócić się do byłych pracodawców o wydanie ich odpisów. Należy je sporządzić nawet wtedy, gdy pracownik zwraca się o to nie po raz pierwszy
Świadectwo pracy należy wydać każdemu pracownikowi, który przestaje pracować w danej firmie. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków pracodawcy. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]Kodeks pracy[/link] nie daje w tej sprawie żadnego wyboru i nie uzależnia sporządzenia tego dokumentu od spełnienia przez pracownika jakichkolwiek warunków. Jedyną okolicznością jest fakt rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.Świadectwo pracy musi być wtedy wydane niezwłocznie i nie może być to uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Należy je zatem wydać w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.Takiego obowiązku nie ma w przypadku, gdy pracodawca nawiązuje z tą samą osobą kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. Według stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy pojęcie bezpośrednio oznacza, że pomiędzy popr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA