fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dofinansowanie z ZFŚS bez ZUS

www.sxc.hu
W tym roku po raz pierwszy utworzyliśmy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z jego środków będziemy m.in. dofinansowywać wypoczynek podwładnych. Czy od takich świadczeń trzeba płacić zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadzać składki ubezpieczeniowe?
[b]Nie[/b]. Działalnością socjalną w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.Takie świadczenia finansowane ze środków pochodzących z ZFŚS, przyznawane na podstawie wspomnianych kryteriów, są zwolnione ze składek ubezpieczeniowych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tyt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA