fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef ma wiele możliwości, aby przypomnieć podwładnym o ich obowiązkach

www.sxc.hu
Jeśli pracownik regularnie spóźnia się do pracy albo nie wykonuje poleceń służbowych, pracodawca może sięgnąć do środków dyscyplinujących i wymierzyć mu karę porządkową
Ważne jest to, że pracodawca może użyć tylko środków wskazanych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksie pracy[/link].Pracownik naraża się na odpowiedzialność porządkową, jeśli narusza spoczywające na nim obowiązki w zakresie organizacji i porządku pracy, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Kodeks pracy ustala katalog kar oraz tryb ich stosowania.[srodtytul]Jest w czym wybierać[/srodtytul]Kodeks pracy przewiduje w art. 108 § 1 i 2 k.p. możliwość wymierzenia przez pracodawcę upomnienia, nagany oraz kary pieniężnej. Zastosowanie innej sankcji jest bezskuteczne i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 281 pkt 4 k.p. zagrożone grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł.Przesłanką zastosowania kar porządkowych jest wina w naruszeniu obowiązku ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA