fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najpierw trzeba stosować umowę, a dopiero potem ustawę

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią część polskiego ustawodawstwa, należy je zatem traktować jako przepisy ogólnie obowiązujące, z pierwszeństwem przed ustawą
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 29 marca 2010 r., I SA/Rz 964/09[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Dyrektor izby skarbowej utrzymał w mocy decyzję dyrektora urzędu kontroli skarbowej orzekającą o odpowiedzialności podatkowej płatnika – A. spółka z o.o. (obecnie A. spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej) – i określającą wysokość należności z tytułu niedobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.Sprawa znalazła swój finał w sądzie.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie.Przypomniał, że zgodnie z art. 87 ust. 1 konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia, oraz że w myśl art. 91 ust. 2 ustawy zasadniczej umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pog...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA