fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca

Projekt COMET - Program Lifelong Learning

Program COMET
swspiz.pl
Program COMET ma na celu poprawę procesów komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, w organizacjach edukacyjnych. Zapisz się na warsztaty
COMET to projekt, w którym SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i ZARZĄDZANIA w Łodzi jest partnerem.
Projekt COMET - Communication for European Training Managers - jest realizowany w ramach programu UE Grundtvig.
Projekt ma na celu poprawę procesów komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, w organizacjach edukacyjnych. Partnerstwo stawia sobie za cel poprawę umiejętności komunikacyjnych, umiejętności budowania zespołu, a także wymianę doświadczeń i dobrej praktyki wśród menadżerów tzw. LifeLong Learning Organization, czyli firm, które zapewniają możliwość Uczenia się Przez Całe Zycie.
W czasie trwanie projektu powstały materiały szkoleniowe, dostępne dla menadżerów z całej Europy, które przetestowano będą podczas szkoleń pilotażowych, przeprowadzonych w Portugalii i we Włoszech.
Podsumowaniem prac nad projektem COMET będzie Konferencja Zamykająca w Grazu w Austrii. dotycząca umiejętności komunikacyjnych dla europejskich menadżerów organizacji edukacyjnych!
[b]Gdzie?[/b] Zamek Retzhof, Leibnitz, Austria (AT)
[b]Kiedy?[/b] Czwartek, 23 września, 2010 godz. 09.00-16.00
Grupą docelową konferencji są organizacje i osoby związane z dziedziną edukacji dorosłych oraz z Programem Lifelong Learning, a także zainteresowani zaangażowaniem się w tę dziedzinę.
Celem konferencji jest promowanie dyskusji na temat „komunikacji w placówkach uczących przez całe życie” , a także wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów, zostanie również przedstawiony program szkoleniowy oraz pozostałe produkty powstałe w wyniku dwuletniej współpracy międzynarodowej.
Uczestników zachęca się do wystawiania materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów, broszur...) i produktów (przewodników, filmów DVD, podręczników, dokumentów dotyczących strategii, instrukcji itd.), wymiany doświadczeń i dyskusji na ich temat z innymi uczestnikami konferencji. W tym celu zostaną udostępnione stoły w pomieszczeniach konferencyjnych.
Konferencja składać się będzie z przemówień programowych oraz warsztatów na temat różnych aspektów komunikacji w edukacji dorosłych. Uczestnicy prowadzić będą dyskusje z doświadczonymi wykładowcami oraz otrzymają praktyczne przykłady z praktyki codziennej, co ma umożliwić im rozwinięcie nowego podejścia i opinii na ten temat. Dodatkowo, na warsztatach zaprezentowane zostaną wybrane elementy i ćwiczenia z programu szkoleniowego, które uczestnicy będą mogli przetestować.
[b]Warsztat I[/b] – Efektywna Komunikacja Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Polska
[b]Warsztat II [/b]– Networking Spi, Portugalia i E.N.T.E.R., Austria
Ostateczny termin rejestracji: piątek, 3 września 2010. Formularze rejestracji należy nadsyłać mailem, faksem bądź drogą pocztową do Petry Kampf. Formularze rejestracji są dostępne w formie do ściągnięcia pod adresami [link=http://www.spi.pt/comet]www.spi.pt/comet[/link] oraz [link=http://www.enter-network.eu]www.enter-network.eu[/link].
W celu uzyskania informacji na temat możliwości dofinansowania w ramach programu Grundtvig „Visits and Exchanges” należy skontaktować się z agencją krajową w swoim kraju. Konferencję można również znaleźć w bazie danych Grundtvig Training Database podając numer referencyjny AT-2010-249-001 pod adresem [link=http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm]http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm[/link].
W celu uzyskania dalszych informacji ogólnych na temat konferencji, bądź szczegółowych dotyczących dojazdu i zakwaterowania oraz kiermaszu należy skontaktować się z promotorem konferencji: Petra Kampf - E.N.T.E.R. Geidorfplatz 2. 8020 Graz . Austria Tel: ++43 (0)316 329005 . Fax ++43 (0) 316 329006 Email: [mail=petra.kampf@enter-network.eu]petra.kampf@enter-network.eu[/mail]
Strona internetowa projektu: [link=http://www.spi.pt/comet]http://www.spi.pt/comet/ [/link]
Partnerstwo projektu: • TK Formazione Srl (koordynator), • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ([link=http://www.dpf.swspiz.pl]www.dpf.swspiz.pl[/link]), • E.N.T.E.R. – European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results, • Castlereagh Enterprises Ltd, • Euroface Consulting s.r.o., • EP.ET.AN.ET. • i Sociedade Portuguesa de Inovação PT
Źródło: swspiz.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA