fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwrot kosztów za okulary

www.sxc.hu
Zwrot kosztów, jakie pracownik poniósł na zakup okularów korygujących wzrok, nie jest jego przychodem. A to oznacza, że płatnik nie musi od tak wypłaconych pieniędzy pobierać zaliczki na podatek
Jeśli pracodawca refunduje zatrudnionym w jego firmie pracownikom wydatki, jakie ci ponieśli na okulary, nie będzie musiał potrącać podatku.To, jak powinien postąpić, wyjaśniła [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 30 czerwca 2010 r. (IPPB4/415-274/10-4/JS)[/b].Izba przypomniała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] [b]wolne od PIT są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,[/b] jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnieniem objęte są zatem nie tylko świadczenia rzeczowe, ale również wypłacane w zamian za te świadczenia ekwiwalenty.Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed dzi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA