fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Własna działalność czasem za zgodą szefa

www.sxc.hu
Pracodawca może ograniczyć osoby na etatach w szukaniu dodatkowego zajęcia, jeśli uzna, że robią to kosztem jego interesów – orzekł Sąd Najwyższy
Konkretyzacja obowiązku pracownika dbałości o dobro zakładu pracy może polegać również na umownym ograniczeniu podejmowania przez niego dodatkowego zatrudnienia w postaci wprowadzenia odpowiedniego zakazu lub obowiązku uzyskania zgody pracodawcy na podjęcie takiego zatrudnienia (działalności).Ponieważ jednak źródłem ograniczenia swobody podejmowania zatrudnienia jest obowiązek pracownika dbałości o dobro zakładu pracy, obowiązek ten nie może zostać wprowadzony, jeśli nie ma uzasadnienia w rzeczywistym dobru (interesie) zakładu pracy.Wprowadzenie w umowie o pracę zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia względnie obowiązku uzyskania uprzedniej zgody pracodawcy, które nie spełnia tego wymagania, jest nieważne jako sprzeczne z prawem, bo nakłada na pracownika obowiązek, który nie ma oparcia w przepisach prawa – stwierdził [b]SN w wyroku z 14 kwietnia 2009 r. (III PK 60/08)[/b].[srodtytul]Tylko u konkurencji[/srodtytul]Nie ma wątpliwości, że pracodawca ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA