fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 121 z 6 lipca 2010

[b]Ustawa[/b] (poz. 809) z 6 maja o zmianie ustawy
– Prawo budowlane; wejdzie w życie 6 sierpnia.
[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 810) z 11 czerwca w sprawie informacji składanych przed podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 6 sierpnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 811 – 822):
- [b]kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 11 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu; 21 lipca,
- [b]obrony narodowej[/b], dwa z 8 czerwca, w sprawie:
– umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej,
– nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych; oba 21 lipca,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 8 czerwca w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania; 21 lipca,
- sprawiedliwości, dwa z 16 czerwca, w sprawie:
– znaku graficznego Służby Więziennej,
– wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza SW; oba 13 sierpnia,
- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 1, 2, 10 (dwa) i 11 czerwca, w sprawie:
– ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (zmiana),
– przydziału, opróżnienia lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (zmiana),
– ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i policji (to rozporządzenie wydane razem z ministrem infrastruktury); wszystkie 21 lipca,
– warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą się odbywać mecze piłki nożnej; 21 lipca, ale niektóre przepisy 1 sierpnia oraz 1 sierpnia 2011 r.,
– spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (zmiana); 21 lipca,
- [b]zdrowia[/b] z 11 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym; 21 lipca.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA