fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Osoba bezrobotna też może zarobkować

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Potrzebujemy osób do zbierania wiśni. Dajemy im krótkie umowy-zlecenia. Zgłosił się do nas bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy. Czy taka osoba może podpisać zlecenie?
[b]Tak[/b]. Także osoby bezrobotne mają możliwość podejmowania pracy zarobkowej. Mogą to robić zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy-zlecenia. Ale zgodnie z art. 74 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link] osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne powinny pamiętać o obowiązku zawiadomienia tego urzędu w ciągu siedmiu dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Tak wynika z art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Grzywna ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA