fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wszystkie dochody będą zwiększać zyski

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
To, jaka część profitów uzyskanych z prowadzonego przedsięwzięcia powinna być przypisana zakładowi i opodatkowana w państwie prowadzenia robót, powinien określić lider konsorcjum, u którego powstał ten zakład
Realizacja dużych kontraktów budowlanych pociąga za sobą konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie przekracza możliwości jednego podmiotu. W tym celu spółki zawierają często umowę konsorcjum, w ramach której upoważniają jedną z nich (lidera) do rozliczeń z ostatecznym odbiorcą.Lider wystawia klientowi fakturę obejmującą wynagrodzenie należne wszystkim uczestnikom konsorcjum za realizację całości kontraktu i jednocześnie otrzymuje od pozostałych uczestników wystawiane na niego faktury zawierające należne im wynagrodzenie.[srodtytul]Zakład budowlany[/srodtytul]Gdy spółka z danego kraju jest liderem konsorcjum, którego celem jest realizacja projektu budowlanego w kraju innym niż jej siedziba, może dojść do powstania zakładu tej spółki w państwie wykonywania robót budowlanych.[b]Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę zwykle przewidują, że prace budowlane lub instalacyjne prowadzone w drugim p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA