fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozliczamy składki na zasiłku macierzyńskim

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Osoby otrzymującej takie świadczenie nie zgłaszamy odrębnie do ubezpieczeń. Bo w taki sposób jest traktowane złożenie druku RCA. To w nim wykazujemy wypłacane kwoty i należności dla ZUS
Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński (art. 184 kodeksu pracy). To świadczenie jest okresem przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ale także odrębnym od stosunku pracy tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.Dlatego pracodawcy mają obowiązek rozliczać składki na te ubezpieczenia za osoby, którym wypłacają zasiłki macierzyńskie. Jeżeli jednak płatnik składek nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków i zasiłki jego pracownikom wypłaca ZUS, to ZUS pełni obowiązki płatnika składek.Przypomnijmy, że płatnik składek jest uprawniony do wypłaty zasiłków, jeżeli na 30 listopada ubiegłego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych. Wynika to z art. 61 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5449C80C10BC1F78C9B3145FC3EA6351?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o św...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA