fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Towarzystwu nie wolno zwlekać z wypłatą odszkodowania

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Zasadniczo ubezpieczyciel musi przekazać klientowi pieniądze w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o wypadku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przesunięty
Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych niejednokrotnie mają problem z wyegzekwowaniem odszkodowania w rozsądnym terminie. Tak było z naszą czytelniczką Anną M. W wyniku wypadku samochodowego, zawinionego przez innego kierowcę, jej auto zostało skasowane, a ona sama trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami.
Pani Anna zgłosiła się do towarzystwa, w którym sprawca wypadku miał wykupione OC. Jednak mimo upływu dwóch miesięcy nie otrzymała ani odszkodowania, ani informacji o tym, że odszkodowanie się nie należy.
Tymczasem ubezpieczyciel musi wypłacić pieniądze w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Może się co prawda zdarzyć, że wyjaśnienie w tym terminie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa albo wysokości odszkodowania będzie niemożliwe. Stanie się tak na przykład wtedy, gdy klient nie dostarczy potrzebnych dokumentów.
W takiej sytuacji odszkodowanie powinno być przekazane klientowi w ciągu 14 dni od daty, kiedy – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie okoliczności było możliwe. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych nie może to nastąpić później niż w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności towarzystwa zależy od toczącego się postępowania cywilnego bądź karnego.
Bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel musi wypłacić w ciągu 30 dni. Odebranie tych pieniędzy przez klienta nie oznacza, że rezygnuje on z dochodzenia pozostałej kwoty. Można zatem przyjąć je bez obaw, że traci się w ten sposób prawo do dalszych roszczeń.
[srodtytul]Na resztę można poczekać[/srodtytul]
Możliwa jest na przykład taka oto sytuacja. Poszkodowany w wypadku wystąpił o wypłatę pieniędzy potrzebnych na naprawę auta i o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel zgadza się na sfinansowanie naprawy samochodu, natomiast odrzuca drugie żądanie. Klient może bez obaw odebrać sumę na naprawę auta, a zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego dochodzić osobno.
Termin 30-dniowy może być zmieniony tylko na korzyść klienta. Niektóre towarzystwa, chcąc uatrakcyjnić swoją ofertę, wprowadziły uproszczone procedury likwidacji szkód. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), na podstawie których zawarliśmy umowę, przewidują termin krótszy od ustawowego, towarzystwo musi tego terminu dotrzymać.
[srodtytul]Odmowa z uzasadnieniem[/srodtytul]
Jeżeli ubezpieczyciel uznaje, że odszkodowanie nie przysługuje lub powinno być niższe od żądanego, ma obowiązek powiadomić o tym klienta na piśmie w takim terminie, jaki jest przewidziany na wypłatę odszkodowania.
Nie wystarczy przesłać taką informację na formularzu. Trzeba wskazać okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą decyzję, ewentualnie przyczyny, dlaczego dowody przedstawione przez osobę zgłaszającą roszczenie zostały uznane za niewiarygodne. W piśmie powinno się też znaleźć pouczenie o możliwości wykorzystania drogi sądowej.
[srodtytul]Gdzie się poskarżyć[/srodtytul]
Co zrobić, gdy towarzystwo zwleka z wypłatą odszkodowania? Możemy wnieść do sądu sprawę o zapłatę zaległej kwoty wraz z odsetkami. Można też złożyć skargę do rzecznika ubezpieczonych albo do Komisji Nadzoru Finansowego.
Rzecznik ubezpieczonych nie ma uprawnień nadzorczych. Nie może zatem zmusić towarzystwa do przyspieszenia postępowania likwidacyjnego, ale podejmuje się na ogół mediacji. Jego interwencje dotyczące zbyt długiej likwidacji szkody często są skuteczne.
Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego wyciąga konsekwencje wobec towarzystw działających na niekorzyść klientów. Od lutego 2009 r. do marca 2010 r. za niewypłacenie odszkodowań w ustawowym terminie nałożyła 23 kary o charakterze prewencyjnym na łączną sumę 290 tys. zł. Kary wynosiły po 10 tys. zł. W trzech przypadkach były wyższe, ponieważ terminy były przekraczane częściej.
Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, wciąż występują nieprawidłowości. Niewykluczone, że środki nadzorcze zostaną zaostrzone. Komisja zapowiada, że przy rozpatrywaniu kolejnych skarg klientów dotyczących opóźnień w wypłacie odszkodowań rozważy nakładanie na towarzystwa znacząco wyższych kar.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA