fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 2 lipca 2010

[srodtytul]CBA[/srodtytul]
- z powodu niezgodności z konstytucją z upływem 2 lipca tracą moc przepisy wskazane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2009 roku (K 54/07), [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316891](DzU z 2009 r. nr 105, poz. 880)[/link]
[srodtytul]ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA FUNKCJONARIUSZY[/srodtytul]
- Rada Ministrów określiła zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za powierzone im mienie; chodzi o funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=357815](DzU nr 107, poz. 680)[/link]
[srodtytul]STATYSTYKA[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358651](DzU nr 112, poz. 742)[/link]
[srodtytul]MONETY[/srodtytul]
- z serii „Wielkie bitwy” dzisiaj wchodzą do obiegu monety nominalnej wartości 10 zł upamiętniające Grunwald i Kłuszyn [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359160](MP nr 46, poz. 639)[/link]
[srodtytul]GRY HAZARDOWE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra finansów o trybie zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359391](DzU nr 118, poz. 793)[/link]
- on też określił sposób uzyskiwania świadectwa zawodowego (i jego wzór) przez osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych lub bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359383](DzU nr 118, poz. 794)[/link]
- kolejne poświęcone jest przekazywaniu informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych, a więc na temat przychodów, kosztów, stanu zatrudnienia itd. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359402](DzU nr 118, poz. 795)[/link]
[srodtytul]DOFINANSOWANIE KULTURY[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra kultury i sztuki o warunkach uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybie składania wniosków oraz przekazywaniu środków z Funduszu Promocji Kultury [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359380](DzU nr 118, poz. 797)[/link]
[srodtytul]STATUTY[/srodtytul]
- zmieniony statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359266](MP nr 47, poz. 650)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA