fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie dyskryminuj przy wynagrodzeniu

www.sxc.hu
Pracownice zarzucają nam, że lepiej wynagradzamy mężczyzn. O zarobkach w firmie nie mówimy głośno, ale faktycznie kobiety dostają niższe pensje. Czy łamiemy prawo?
Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Taką gwarancję daje kodeks pracy w art. 183c § 1.Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Jest zatem rozumiane szeroko.W pojęciu tym będzie się zatem mieścić zarówno płaca podstawowa, premie, nagrody, jak i odprawy czy odszkodowania. Zasada równego wynagradzania ma na celu zapewnienie równych dla wszystkich pracowników standardów szeroko rozumianych przychodów z pracy.Natomiast pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.Naruszenie zakazu jednakowego wynagrodzenia za jednakową prac...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA