fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma może finansować każdy wypoczynek

www.sxc.hu
Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą pochodzić dopłaty do wypoczynku pracowników. Dotyczy to zarówno wczasów spędzanych w Polsce, jak i za granicą
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest, stosownie do możliwości i warunków, zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Często realizowanie tej powinności sprowadza się do utworzenia w firmie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs).Jeśli taki zfśs funkcjonuje w przedsiębiorstwie, to jego zadaniem jest prowadzenie działalności socjalnej. A taką zgodnie z definicją zawartą w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=42E7E766AC07E4371979EBEAF136FAE6?id=74017]ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.)[/link] są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, opieka nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA