fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy sąd nie zgodzi się na rozwód

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nawet gdy sąd ustali, że rozkład pożycia jest zupełny i trwały, a małżeństwo istnieje tylko na papierze, nie oznacza to jeszcze, że sprawa rozwodowa skończy się wyrokiem rozwodowym czy separacją
Orzeczenie rozwodu i separacji jest w myśl art. 56 § 3 k. r. o. niedopuszczalne:– gdy wskutek rozstania małżonków miałoby ucierpieć dobro ich małoletnich dzieci, tj. do ukończenia 18. roku życia,– gdy z innych powodów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (rozwód, a także separacja są wówczas niedopuszczalne bez względu na rozkład winy małżonków),– rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia – chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo odmowa zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.[srodtytul]Odmowa przez wzgląd na dzieci[/srodtytul]Żaden przepis nie definiuje dobra małoletniego dziecka. Chodzi o jego interesy osobiste, sytuację uczuciową, duchową, a także materialną, o zapewnienie mu prawidłowego w danych warunkach rozwoju fizycznego i duchowego.Ochrona praw dziecka jest zasadą konstytucyjną i podstawową zasadą prawa rodzinnego. Dlatego sąd musi mieć ją zawsze na wzglę...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA