Rpkom

Prefiks na planie socjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy skierował [link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0019:0019:PL:PDF]pytanie prejudycjalne do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości[/link] w postępowaniu sądowym, w którym stawką jest uznanie za działania ograniczające konkurencję ograniczenie abonentom planu socjalnego (już nie sprzedawany) Telekomunikacji Polskiej prawa do zawierania umów o preselekcję z innymi operatorami.
W 2006 r. w sprawie z powództwa Tele2 (dzisiaj Netia) Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumenta stwierdził, że do naruszenia zasad konkurencji nie doszło. Tele2 od decyzji się odwołało, a Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję prezesa UOKiK uchylił. Nie z powodu błędów merytorycznych, ale z przyczyn formalnych: UOKiK nie wydał formalnej decyzji o niestwierdzeniu praktyk ograniczających konkurencję, tylko o braku podstaw do działania. Kolejne instacje podtrzymywały orzeczenie SOKiK, aż UOKiK dotarł ze skargą przed Sąd Najwyższy. Ten skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości, czy krajowy organ ochrony konkurencji może - w świetle prawa europejskiego - wydać decyzję o niestwierdzeniu działań antykonkurencyjnych, i czy zamiast niej powinien wydać decyzję o braku podstaw do działania (jak to zrobił UOKiK). Jeżeli wyrok TS orzeknie, że „tak", to sprawa wróci ponownie do polskiego sądu I instancji.
  Plan socjalny przestał być sprzedawany przez TP 1 grudnia 2008. Zgodnie z regulaminem nadal obowiązuje na nim zakaz ustanawiania preselekcji (korzysta z niej coraz mniej Polaków). Urząd Komunikacji Elektronicznej szacuje, że planu socjalnego korzysta wciąż ok. 2 mln abonentów TP.
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL