fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Pierwszy krok do kariery zawodowej

Praktyki studenckie w firmie prawniczej
Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
Na stażu zawodowym i w trakcie praktyk student może nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności i dorobić do stypendium, ale także nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą
– Są dwa rodzaje praktyk studenckich: takie, które student musi odbyć w związku z programem studiów, oraz praktyki nieobowiązkowe. Za pomoc studentom w znalezieniu miejsca praktyki obowiązkowej odpowiedzialni są na poszczególnych wydziałach pełnomocnicy do spraw praktyk. To oni gromadzą takie oferty od pracodawców – tłumaczy Anna Korzekwa, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego.
Propozycje nieobowiązkowych praktyk i staży (także wakacyjnych) można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier UW w zakładce „Staże i praktyki”.
Na Politechnice Warszawskiej studenci mogą szukać informacji na wydziałach udzielni lub w biurach karier. – Firmy zgłaszają się z propozycją przyjęcia studentów. Często pośredniczą w znalezieniu takich ofert wykładowcy, którzy mają dobre rozeznanie w tym względzie. Wreszcie studenci na własną rękę znajdują firmy, w których odbywają praktyki – mówi Ewa Chybińska, rzecznik Politechniki Warszawskiej.
Na Politechnice Krakowskiej takie oferty prezentowane są także przez pracodawców na Dniach Branżowych i Targach Inżynierskich. – Pracodawcy organizują w swoich firmach warsztaty specjalistyczne, które następnie są inspiracją do propozycji praktyk i staży w firmach – informuje Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik Politechniki Krakowskiej.
– Studenci mogą wygrać praktyki w ogólnopolskich konkursach, np. w programach „Grasz o staż” albo „Young Project Management Program” lub „Staże w instytucjach kultury” – dodaje Katarzyna Pilitowska, rzeczniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stworzyła serwis społecznościowy – „Miasteczko Koźmińskiego”, który pełni również rolę serwisu kariery „Kuźnia”. Studenci mogą zapoznawać się tam z ofertami praktyk i pracy. Szansą na szybkie dotarcie do pracodawcy jest również możliwość zamieszczenia w serwisie życiorysu.
Politechnika Śląska realizuje program „Inżynier XXI wieku”, który umożliwia studentom ostatnich lat oraz absolwentom uczelni nabywanie praktycznych umiejętności inżynierskich. Za to program „Nasz dyplom” pozwala studentom na zbieranie materiałów i prowadzenie badań do prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktorskich w trakcie odbywania stażu przemysłowego.
– To pracodawcy zgłaszają się po naszych studentów, oferując poszczególnym wydziałom pulę miejsc na praktykach – uważa Bartosz Dembiński, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – W wielu dziedzinach, np. w branży ceramicznej, geologicznej i wiertniczej, nasi studenci są jedynymi specjalistami dostępnymi na polskim rynku – dodaje Bartosz Dembiński.
Akademia Górniczo-Hutnicza ma podpisanych niemal 200 umówi z firmami i samorządami.
[srodtytul]Język i umiejętność pracy w zespole [/srodtytul]
– Często pracodawcy proszą, aby kierować do nich studentów z zaliczonym co najmniej III rokiem studiów, ze znajomością języka angielskiego i „otwartą” osobowością – mówi Ewa Chybińska z Politechniki Warszawskiej.
– Wymagania pracodawców dotyczą głównie kierunku studiów, znajomości określonych programów komputerowych, czasem znajomości języków – informuje Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik Politechniki Krakowskiej.
Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziło badania na temat kompetencji, które są uwzględniane przy zatrudnianiu nowych pracowników. Najczęściej wymieniane elementy to: umiejętność pracy w zespole, skuteczne komunikowanie się, dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność.
– Szczególnie cenione są zdolności analityczne, organizacyjne oraz interpersonalne – uważa zaś Iwa Wcisło z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.
[srodtytul]Niemal w każdej firmie[/srodtytul]
Praktyki studenckie mogą odbywać się właściwie w każdej firmie. – Jednak w przypadku praktyk profil firmy musi odpowiadać kierunkowi studiów. Gdy student sam znajduje miejsce do odbycia praktyki, musi udokumentować, czym tam się zajmował – mówi Ewa Chybińska.
Studenci sami mogą sobie znaleźć miejsca na praktyki. – W takiej sytuacji uniwersytet podpisuje z tą instytucją porozumienie długoterminowe lub indywidualne – tłumaczy Anna Korzekwa z UW.
Czas trwania praktyki jest uzależniony od indywidualnych preferencji pracodawcy, zwyczajowo jednak nie trwa krócej niż miesiąc. Coraz częściej praktyki odbywają się latem – studenci się uczą, a firma chętnie korzysta z ich pomocy, gdy wielu pracowników jest na urlopach.
Zwykle za praktyki studenci nie muszą płacić, ale też, gdy są skierowani z uczelni, nie dostają wynagrodzenia. Zdarza się, że podpisują indywidualne umowy o dzieło lub zlecenia i wtedy wynagrodzenie otrzymują. Płatne natomiast z reguły są staże.
Pensje i ewentualne wynagrodzenie uzależnione są od ustaleń pomiędzy studentami a pracodawcą. Zazwyczaj waha się w granicach wysokości stypendium. Zwykle w granicach około 1 tys. zł netto.
[srodtytul]Trampolina do kariery [/srodtytul]
Po zaliczeniu staży lub praktyk studenci mogą zostać zatrudnieni przez pracodawcę, u którego praktykowali. – Dzięki takim doświadczeniom student może potwierdzić swoje preferencje zawodowe. Sprawdzić, czy wyobrażenia o wymarzonej pracy są zgodne z rzeczywistością – uważa Katarzyna Pilitowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Zdarza się, że pracodawcy traktują praktykę jak okres próbny i jeśli obie strony spełniają wzajemne oczekiwania, zostaje nawiązana stała współpraca.
– Często już na III roku student ma zagwarantowaną pracę w danej firmie, z którą jeszcze na studiach podpisuje umowę – dodaje Bartosz Dembiński z AGH.
Z badań przeprowadzonych przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej dotyczących absolwentów z rocznika 2008/2009 wynika, że ponad połowa (51,12 proc.) w czasie studiów podejmowała bezpłatne staże, uznając je za najlepszą formę zdobywania doświadczenia zawodowego. Badania Biura Karier Politechniki Krakowskiej potwierdziły też, że aż 86 procent badanych absolwentów już w trakcie studiów było aktywnych zawodowo.
Badania dotyczące losów absolwentów Politechniki Krakowskiej prowadzone z kolei przez dr Joannę Żyrę z Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii prowadzone na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki wskazują, że takie czynniki jak ukończenie studiów, ich kierunek, a w następnej kolejności doświadczenie wyniesione ze staży i praktyk studenckich, są dla pracodawców ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwentów tej krakowskiej uczelni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA