Media

"Rzeczpospolita" i "Super Express" przyjazne dla niedowidzących

Widzialni przeprowadzili badania serwisów internetowych ośmiu wydawców prasycodziennej: Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Naszego Dziennika, Faktu, Dziennika,Polski the Times, Życia Warszawy i Super Expressu. Zdecydowana większośćtytułów nie jest dostępna dla osób niewidomych, niedowidzących i głuchych. Tylko Rzeczpospolita i Super Express uzyskały oceny dobre.
Najsłabsze okazały się serwisy Gazety Wyborczej i Życia Warszawy, a witryna Naszego Dziennika wręcz wymyka się klasyfikacji.
Badania zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszym było badanie z użytkownikami - osobami niewidomymi, niedowidzącymi i głuchymi. Etap drugi to analiza ekspercka, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności kodu źródłowego serwisów z wytycznymi międzynarodowego konsorcjum W3C. Dla wszystkich serwisów zastosowano jednakowe parametry badań, te same kryteria i skalę ocen. Do testowania serwisów wykorzystano programy czytające Jaws i Window Eyes oraz program powiększający Lunar. Niepełnosprawni testujący przeprowadzili audyt biorąc pod uwagę pięć kluczowych elementów:
- tytuł strony, - poprawne opisy nagłówków, - bezpośrednie czytanie tekstu po kliknięciu na link, - odpowiednio opisane linki, - opisane pola formularzy. Aby zbadać płynność nawigacji w serwisie oraz jego strukturę konsultanci otrzymali do zrealizowania pięć zadań: - znajdź adres i telefon redakcji, - odszukaj ostatnią aktualną informację, której bohaterem jest Donald Tusk, - znajdź kto jest redaktorem naczelnym gazety, dziennika, - znajdź formularz kontaktowy, - znajdź dział zawierający opinie, komentarze. Wszystkie serwisy zawierają błędy i nie są zgodne z wytycznymi W3C, od przypadków skrajnych jak serwis Naszego Dziennika po te, które uzyskały w badaniu najlepsze wyniki - Super Express i Rzeczpospolitą. Najwięcej trudności niepełnosprawnym konsultantom sprawiały nieopisane, bądź opisane nieprawidłowo pola formularzy i nieprecyzyjnie działające wyszukiwarki. Nawigację znacznie utrudniała nieuporządkowana hierarchia nagłówków. Dużym problemem dla osób niewidomych był brak możliwości odczytania tekstu przez program czytający po kliknięciu na link. W żadnym z badanych serwisów informacje i klipy filmowe nie posiadały opisów dla osób głuchych. [ramka][b]adres serwisu ilość punktów ocena[/b] [link=http:// www.se.pl] www.se.pl[/link] 21 dobra [link=http:// www.rp.pl] www.rp.pl[/link] 18 dobra [link=http:// www.polskatimes.pl]www.polskatimes.pl[/link] 17 dostateczna [link=http://www.efakt.pl]www.efakt.pl[/link] 17 dostateczna [link=http://www.dziennik.pl]www.dziennik.pl[/link] 16,5 dostateczna [link=http:// www.zw.com.pl] www.zw.com.pl[/link] 14,5 dostateczna [link=http://www.gazeta.pl]www.gazeta.pl[/link] 14,5 dostateczna [link=http://www.naszdziennik.pl]www.naszdziennik.pl[/link] 14 dostateczna [/ramka]
Źródło: widzialni.eu

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL