Sfera budżetowa

Budżetówka ma własne zasady wynagradzania

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Czy nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązuje również w budżetówce? Sfera budżetowa liczy po swojemu
[b]Tak.[/b] Ale tylko w takim sensie, że w danym miesiącu pracownik sfery budżetowej nie może zarobić mniej niż minimum ustawowe, czyli od stycznia 2010 r. 1317 zł brutto na całym etacie.
Płaca minimalna obowiązuje wszystkich pozostających w stosunku pracy, bez względu na to, kto ich zatrudnia (pracodawca ze sfery budżetowej czy spoza niej). Wynika to z art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=167521]ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.[/link], dalej ustawa o minimalnym wynagrodzeniu). Przepis ten posługuje się po prostu pojęciem „pracownik”.
Podobnie jak art. 13 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], który gwarantuje wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnym (jedna z zasad prawa pracy). [b]A więc wynagrodzenie zasadnicze np. dla pracowników samorządowych czy instytucji kultury nie musi wynosić 1317 zł?[/b] [b]Nie.[/b] Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w konkretnych „działach” sfery budżetowej określają przepisy szczególne. Dla pracowników samorządowych jest to [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=305817]rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398)[/link] oraz regulaminy wynagradzania. A dla pracowników np. teatrów czy oper – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71791]rozporządzenie ministra kultury i sztuki z 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (DzU nr 35, poz. 151 ze zm.)[/link]. [b]Co w takim razie brać pod uwagę, ustalając, czy w danym miesiącu pracownik zarobił co najmniej minimum ustawowe?[/b] Wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które pracownik otrzymuje i które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Ich wykaz znajdziemy na stronie internetowej GUS w załącznikach do objaśnień do formularzy Z-06, Z-03. Zostały tu umieszczone m.in. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe czy za warunki pracy), premie i nagrody, wynagrodzenie chorobowe. Znajdują się tu także nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Te trzy świadczenia musimy jednak wyłączać, ponieważ tak nakazuje art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL