Urzędnicy

Nowe zasady wynagradzania służby cywilnej

Fotorzepa, Danuta Matloch Danuta Matloch
Od 1 stycznia stawki mnożników pensji zasadniczych będą zależeć od miejsca zatrudnienia członka korpusu, a nie od zajmowanego stanowiska
To najważniejsza zmiana, jaką przynosi wchodzące w życie od nowego roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334386]rozporządzenie z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (DzU nr 211, poz. 1630)[/link].
Zastąpi ono obowiązujące do końca 2009 r. dwa rozporządzenia: z 16 stycznia 2007 r. o tym samym tytule [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184682](DzU nr 12, poz. 79)[/link] oraz z 27 grudnia 2007 r. w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=251387]sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe (DzU nr 249, poz. 1856 ze zm.)[/link]. Uchylenie obu tych aktów wynika z art. 207 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293420]ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505)[/link].
Ustawa ta zmieniła kwalifikację wysokich stanowisk państwowych, które stały się wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, a przepisy nowego rozporządzenia mają ujednolicić zasady wynagradzania dla członków korpusu. Nowe przepisy płacowe ustalają odrębne mnożniki dla poszczególnych grup stanowisk (załącznik nr 2 do nowego rozporządzenia). Dla członków służby cywilnej w: - urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich, jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, kancelarii prezesa Rady Ministrów – mnożnik 0,6 – 8,0, - izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz izbach celnych i urzędach celnych – mnożnik 0,3 – 6,5, - urzędach podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej oraz w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży – mnożnik 0,6 – 5,0.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL