Po rozwodzie wspólnik oddaje małżonkowi wkład

www.sxc.hu
Czy w przypadku rozwodu i podziału majątku małżonek wspólnik w spółce cywilnej może być zobowiązany do zwrotu połowy wartości wkładu?
[b]Odpowiada Jarosław Cholewa, prawnik w Kaczor Klimczuk Pucher Wypiór Adwokaci Spółka Partnerska:[/b]Zagadnienie usytuowania wkładu małżonka do spółki cywilnej przez lata było przedmiotem sporów w doktrynie ze względu na nieprecyzyjną w tym względzie regulację ustawową.Z uwagi na to, że ustawowym ustrojem majątkowym małżeńskim jest wspólność majątkowa (wspólność łączna), a ze stosunku spółki cywilnej również wynika wspólność łączna majątku utworzonego z wkładów wspólników, należało rozstrzygnąć kwestię kolizji praw wynikających z dwóch wspólności łącznych.W styczniu 2005 r. przeprowadzono nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który definitywnie przesądził sporną kwestię. Ustawodawca zdecydował się tu na rozwiązanie najprostsze, przesądzając w art. 33 pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=39FCC47BE88F9CAE37B2901E4FE14B8B?n=1&id=71706&wid=295536]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link], że prawa majątkowe w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL