Za trzy dni składka wypadkowa obowiązkowa dla wszystkich zleceniobiorców

www.sxc.hu
Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady podlegania tym ubezpieczeniom. To nie miejsce wykonywania pracy w ramach umowy-zlecenia przesądzi o konieczności finansowania takiej należności przez płatnika
Jeszcze dziś składka wypadkowa dla osób ubezpieczonych z tytułu wykonywania umowy-zlecenia jest obowiązkowa wtedy, gdy umowa-zlecenie wykonywana jest w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.Taka reguła wynika z art. 12 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link].Jednak przepis ten od nowego roku się zmieni. Stanie się tak za sprawą art. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310534]ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609). [/link]Zgodnie z nim art. 13 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych straci swoją moc. Co to oznacza?[srodtytul]Dla każdego [/srodtytul]To, że od 1 stycznia 2010 r. zleceniodawcy będą obowiązkowo opłacać składki wypadkowe od wszystkich pracujących dla nich i podlegających ubezpiecze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL