Zerowy VAT i oświadczenie

www.sxc.hu
Drukowanie książek na dostarczonym przez klienta papierze jest usługą, a nie dostawą towaru.
Od 1 stycznia 2010 r. skończą się kłopoty drukarni, także polskich, z interpretacją wspólnotowego prawa. Wszystko to za sprawą przygotowanego przez unijny Komitet ds. VAT projektu zmian w rozporządzeniu nr 1777/2005, wydanym jeszcze do poprzedniej dyrektywy regulującej kwestie podatku od wartości dodanej (w Polsce – podatku od towarów i usług), a dziś – dyrektywy 2006/112/EC. Nowe przepisy czekają już tylko na akceptację Rady Unii Europejskiej.[srodtytul]Usługa czy dostawa[/srodtytul]Chodzi o art. 12 projektowanego rozporządzenia, który tłumaczy, jak należy rozumieć art. 24 (1) dyrektywy 2006/112/EC. Zgodnie z tym nowym przepisem drukowanie np. książek, plakatów czy ulotek reklamowych na materiale dostarczonym przez klienta (czyli tzw. usługi na majątku ruchomym) jest usługą drukarską, a nie dostawą towaru.Dotychczas tej pewności nie było, bo nie ma przepisów, które precyzyjnie rozstrzygałyby, kiedy mamy do czynienia z usługą drukarską, a kiedy z do...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL