Państwo jak prywatny inwestor

Fotorzepa, Paweł Gałka
Państwo może udzielać pomocy publicznej przedsiębiorstwom z sektora energetycznego tak jak prywatny inwestor
Generalny Sąd Unii Europejskiej (przed dniem wejścia w życie traktatu z Lizbony, czyli 1 grudnia 2009 r., Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) w Luksemburgu orzekł, że pomoc publiczna udzielona przez państwo przedsiębiorstwu, którego jest właścicielem, jest dopuszczalna, jeżeli państwo zachowa się tak, jak w podobnej sytuacji zachowałby się prywatny inwestor. Sprawa dotyczyła pomocy udzielonej przez Francję spółce Électricité de France (EdF), związanej z kosztami obsługi infrastruktury przesyłowej (wyrok z 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France przeciwko Komisji Europejskiej)Rola państwa w gospodarce od dawna budziła wiele kontrowersji. W szczególności w sektorach, w których udział własności publicznej jest znaczący. Dotyczy to zwłaszcza sektora energetycznego (energia elektryczna, gaz, ropa naftowa). Na tym tle pojawia się wątpliwość, czy państwo może wspierać finansowo przedsiębiorstwa, których jest właścicielem...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL