Gdy urzędnik odmawia, przedsiębiorca może się odwołać do jego zwierzchnika

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Uzyskanie zezwolenia, koncesji czy nawet wpisu do rejestru działalności gospodarczej wcale nie jest pewne. Dlatego warto wiedzieć, co robić, kiedy sprawy nie pójdą po naszej myśli
Na ogół odmowa przybiera formę decyzji administracyjnej. Oznacza to, że od każdego takiego rozstrzygnięcia przedsiębiorcy przysługuje odwołanie. Jeśli zatem organ odmówi wydania zezwolenia, można się z nim spierać.O tym, jak to wygląda, przesądzają konkretne okoliczności. Podstawowe znaczenie ma to, kto decyzję wydał. Przedstawimy tu pokrótce podstawy procedury odwoławczej. Ustawy regulujące poszczególne rodzaje działalności mogą wprowadzać – i często wprowadzają – istotne modyfikacje.[srodtytul]Co w odwołaniu[/srodtytul]Przedsiębiorca nie musi szczegółowo uzasadniać swojego odwołania. Wystarczy, że z pisma wynika, iż odwołujący się nie jest zadowolony z wydanej decyzji. Warto jednak podkreślić, że niekiedy jakieś dodatkowe wymogi odnośnie do formy odwołania mogą wynikać z przepisów szczególnych regulujących konkretny rodzaj działalności gospodarczej.Po przygotowaniu stosownego pisma przedsiębiorca przekazuje je tam, gdzie wniosek o wy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL