Była żona ma prawo odmówić zeznań

www.sxc.hu
Urząd skarbowy wezwał mnie do złożenia zeznań jako świadka w sprawie mojego byłego męża. Czy to prawda, że mogę odmówić ich złożenia?
[b]Tak.[/b] Pozwala na to art. 196 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link].Przepis ten mówi, że nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. A to oznacza, że czytelniczka – powołując się na treść wspomnianego przepisu – będzie mogła odmówić złożenia zeznań.Istotne jest również to, że świadek może odmó ona narazić jego lub jego bliskich (w tym też byłego małżonka) na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.[b]Podstawa prawna:[/b][i]– [link=http://www.rp.pl/aktypraw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL