Gdy masz kilka firm, wybór jest trudniejszy

www.sxc.hu
Stosunkowo łatwo jest podjąć decyzję o wyborze formy opodatkowania, gdy prowadzi się tylko jedną samodzielną działalność gospodarczą. Gorzej, gdy jest się wspólnikiem i to w kilku spółkach
Nierzadko zdarza się też, że dana osoba prowadzi działalność i samodzielnie, i w spółce/spółkach. Czy wybór formy opodatkowania jednego z tych przedsięwzięć rzutuje na sposób opłacania podatku z innej działalności albo też sposób opodatkowania wspólników?Z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] wynika, że wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy tej ustawy.Jeśli więc zdecydujemy się na liniowe rozliczenie dochodów z działalności wykonywanej jednoosobowo, w ten sam sposób będziemy musieli opodatkować dochody uzyskane w ramach spółki cywilnej. Jeśli mamy kilka spółek, to wybierając podatek liniowy, dochody z nich wszystkich będziemy musieli rozliczać liniowo.Chyba że do którejś z tych działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w związku z tym że...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL