Poradniki

Skorzystaj z ulg, bonifikat i zwolnień

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Jako konsumenci mamy dużo różnych uprawnień ustawowych, ale także komercyjnych. Dotyczy to zwłaszcza ludzi starszych, i to niekoniecznie tylko tych z niskimi dochodami
Emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc., gdy podróżują pociągami osobowymi, pospiesznymi lub ekspresami. W tych samych pociągach, jadąc z biletami jednorazowymi, uprawnieni do ulgi 37 proc. są też studenci, ale tylko do ukończenia 26. roku życia. Zasady udzielania ulg określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8E3E4577FCFFA4A86E915FCE7C8F0164?id=167203]ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU z 2002 r. nr 175, poz. 1440 ze zm.)[/link]. W rozporządzeniu do tej ustawy jest spis dokumentów potrzebnych do skorzystania z ulgi. Część (np. emeryckie) można załatwić tylko w niektórych organizacjach.
Przewoźnicy oferują też komercyjne ulgi. PKP InterCity za 75 zł rocznie proponuje tzw. legitymacje seniora zapewniające 50-proc. bonifikaty cen biletów dla osób powyżej 60 lat. Z różnych usług (np. Internetu) korzystamy na czas określony, a gdy kończy się nam taka umowa, często warto zamienić ją na normalną. Przykładowo, aby w UPC przejść na zwykłą umowę na czas nieokreślony, trzeba 30 dni wcześniej złożyć stosowne oświadczenie. Inaczej – jak zastrzega większość dostawców mediów – umowy na czas określony są automatycznie przedłużane. Potem są trudności z ich wypowiedzeniem i konsekwencje finansowe.
Niektórzy mogą zrezygnować z płacenia abonamentu RTV. Katalog tych osób określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5AB0221F9061350DEB9A66E472C2DA4?id=177744]ustawa o opłatach abonamentowych (DzU z 2005 r. nr 85, poz. 728 ze zm.)[/link]. Zwolnieni są m.in. inwalidzi I grupy, osoby powyżej 75 lat i te o znacznym stopniu niepełnosprawności.[b] Nawet oni jednak muszą płacić, gdy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 lat, ale same nie mają uprawnień do zwolnienia.[/b] Co do zasady zwolnienie nie przysługuje emerytom, rencistom, pobierającym świadczenia przedemerytalne i bezrobotnym. Te osoby mogą liczyć na ulgi tylko wówczas, gdy spełniają któryś z warunków ustawowych. Wielu może się też starać np. o bonifikatę w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste. Wyniesie ona 50 proc. dla osób, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi mniej niż połowę przeciętnego wynagrodzenia (czyli dla 2009 r. jest to 1471,94 zł).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL