Dane gospodarcze

Gorsze nastroje biznesu pod koniec roku

Szefowie firm w grudniu gorzej niż miesiąc temu oceniali przyszłość swoich firm. Tak wynika z badania koniunktury GUS
Gorsze nastroje niż rok temu goszczą w firmach budowlanych, handlowych i finansowych. Lepsze, choć wciąż negatywne, są w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Szefowie firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym przyznali, że spodziewają się ograniczenia bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji, a co jest z tym związane - pogorszenia kondycji finansowej. Może to stać się kłopotliwe, ponieważ teraz terminowo otrzymują płatności od kontrahentów. Ale pomimo ogólnej negatywnej oceny koniunktury, jej poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 20 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Firmy wciąż narzekają na nadmierne zapasy wyrobów gotowych. Nie przewidują podwyżek swoich wyrobów. lepiej kondycję oceniają firmy duże, gorzej małe. Pierwsze mają nawet nadzieję, że początek roku oznaczać będzie niewielkie zwiększenie produkcji. Ale część z tych firm wciąż zastanawia się nad redukcją personelu.
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach średnich oceniany jest negatywnie, tak jak w listopadzie. Spodziewają się mniejszych zamówień, mają za dużo zapasów. Większość obawia się też spadku cen wyrobów. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury, według GUS, są formułowane przez przedsiębiorstwa małe. bez względu na wielkość przedsiębiorstwa najbardziej negatywnie swoją koniunkturę oceniają producenci: odzieży, skór i wyrobów ze skór, metali , wyrobów tekstylnych, maszyn i urządzeń. Największymi optymistami są producenci: wyrobów farmaceutycznych, papieru i wyrobów z papieru, chemikaliów i wyrobów chemicznych, artykułów spożywczych oraz napojów i wyrobów tytoniowych. Znacznie gorzej perspektywy rozwoju oceniają szefowie firm budowlanych. Są większymi pesymistami niż w listopadzie i rok temu. Poprawę koniunktury sygnalizuje co ósme przedsiębiorstwo , a jej pogorszenie 28 proc. Pozostałe firmy uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorcy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze niż w listopadzie. Spośród badanych przedsiębiorstw 16 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23 proc). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw obawiają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco większy niż przewidywano w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy z firm małych (w tym mikro) i średnich są większymi pesymistami niż szefowie większych firm. Jednostki duże odnotowują najmniejszy spadek zamówień. Poprawy koniunktury nie zauważają też firmy handlowe. Co szósta uważa, że jest lepiej, ale prawie co czwarta uważa, że najbliższe miesiące będą gorsze niż poprzedni kwartał. Zwiększają się trudności przy regulowaniu bieżących zobowiązań. Dyrektorzy planują zmniejszyć zatrudnienie w skali nieco większej niż w listopadzie. Wciąż dobrze zaś jest w firmach zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową. Poprawę koniunktury odnotowuje 36 proc badanych firm, a jej pogorszenie – 6 proc.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL