Angaż powinien być sporządzony na piśmie

www.sxc.hu
[b]Pilnie potrzebujemy osób do sprzedaży choinek. Chętni zgłaszają się do naszego sklepu ogrodniczego i praktycznie od razu przystępują do pracy. Czy tak zawarte (ustnie) umowy na czas wykonywania określonej pracy są ważne? Nie mamy w tej chwili czasu na sporządzanie umów na piśmie.[/b]Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Taka zasada zawarta jest w art. 29 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D33ED9BA73E9D26A12B536065909AD26?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Dotyczy to każdego rodzaju angażu, zatem i takiego zawieranego na czas wykonywania określonej pracy.Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez podwładnego, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron i rodzaju umowy oraz jej warunków. Przy czym niezachowanie formy pisemnej nie powoduje od razu nieważności umowy o pracę.Trzeba pamiętać, że [b]pracodawca, który nie potwierdza na piśmi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL