Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 211 z 14 grudnia 2009

[b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1630 – 1631), dwa z 9 grudnia, w sprawie:
- określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej; wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r. - określenia wzorów formularzy statystycznych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w programie badań statystyki publicznej na rok 2009 (zmiana); 14 grudnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1632 – 1645): - finansów, z 3 i 4 grudnia, w sprawie: – zaniechania poboru podatku PIT i CIT od niektórych dochodów (przychodów); 14 grudnia, – klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów; 1 stycznia 2010 r., a niektóre przepisy 31 marca 2010 r., - rolnictwa i rozwoju wsi, z 4 grudnia i dwa z 8 grudnia, w sprawie: – ramowego statutu wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, – zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw, – działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz w zagospodarowaniu odpadów; wszystkie 14 grudnia, - zdrowia, dziewięć z 8 grudnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, – leczenia stomatologicznego, – leczenia szpitalnego, – opieki paliatywnej i hospicyjnej, – opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, – podstawowej opieki zdrowotnej, – programów zdrowotnych, – rehabilitacji leczniczej, – świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; wszystkie 14 grudnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334382]Dz.U. nr 211[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL